Att få en pacemaker vid 26 års ålder / Getting a pacemaker at age 26

Just nu är jag så tacksam för att leva. Och jag är så tacksam för alla er som har bett och tänkt på mig när jag mått dåligt och varit på sjukhus. Nu är jag hemma och mår är okej och måste läka. I fredags fick jag en pacemaker inopererad och efter lite bakslag efter den så mår jag nu bättre. Jag är så glad att vara hemma igen och jag är bara glad att jag lever.

Det här är vad som hände. För några dagar sedan fick jag ett telefonsamtal från en kardiolog på St: Görans sjukhus i Stockholm, Sverige. För 2 veckor sedan gjorde jag ett 24 timmars EKG eftersom jag var rädd att min WPW var tillbaka (även om ablationen jag gjorde när jag var 16 år var en framgång). Jag har kämpat det senaste halvåret om inte längre med trötthet, tryck över bröstet, andfåddhet efter en lätt promenad och bara inte känt mig som mig själv. Läkarna som jag har gått till under de senaste åren sa att det beror på stress och jag måste koppla av och träna mer. Men till slut fick jag nog, jag stod på mig och ville ha ett 24 timmars EKG av mitt hjärta. Och jag fick verkligen kämpa för att få det. Och jag är så glad att jag gjorde det.

Kardiologen som ringde mig på tisdagen sa att jag behövde packa min väska för en vecka och åka direkt in till akuten på sjukhuset. De såg något på mitt EKG som kallas AV-block 3. Vilket i princip innebär att signalerna som ber hjärtat att slå inte gör sitt jobb, vilket får hjärtat att sluta slå och då får du inget syre i kroppen. Hjärtat försöker fixa detta själv och försöker börjar slå igen. Och om det finns en total blockering, slutar hjärtat. Jag har den allvarligaste graden av detta tillstånd och utan behandling av denna sjukdom finns det 50% risk att dö varje år i hjärtstopp om detta går obehandlat / oupptäckt .. Så jag är så glad att jag lyssnade på min kropp och fick det EKG som läkarna sa var onödigt. Utan det kunde jag ha dött.

Så jag har varit på sjukhuset de senaste dagarna och i fredags fick jag en pacemaker inopererad och förhoppningsvis kommer detta tillstånd att lösas av pacemakern.

Men den senaste veckan har varit en berg-och dalbana och jag har fortfarande inte insett hur tur jag haft och hur illa allt detta kunde ha gått. Jag är så glad att jag lyssnade på min kropp och att jag kämpade för att få 24h EKG. Det räddade mitt liv! Min första tanken på att få en pacemaker vid 26 års ålder verkade så overkligt och att ha en allvarligt hjärtsjukdom, det är fortfarande overkligt för mig. Först var jag så arg över hela denna situation, att behöva gå varje 5-7 år av resten av mitt liv för att få en pacemaker operation för att byta batterier och dosa. Att behöva gå på ännu fler läkarkontroller och sjukhusbesök ... Men nu har jag insett att utgången kunde ha varit så mycket värre. Jag kanske aldrig skulle göra något mer i mitt liv, alls.

Ja, jag har fått en hel del av sjukdomar i livet. Endometriosis, WPW (hjärtproblem som jag fick operation för), migrän, ankyloserande spondylit, ADHD och nu också AV-block 3. Men i slutet av dagen så lever jag fortfarande. Jag är så glad att jag lyssnade på min kropp!

Jag behöver bara komma ihåg alla de bra delarna i mitt liv, och mina sjukdomar kommer inte vinna över mig och det har det inte än! Jag är fortfarande här, jag andas och jag älskar mitt liv och jag kommer att leva det! ❤️

Jag vill bara avsluta med att säga att ingen känner din egen kropp lika bra som dig själv! Så om du någonsin känner att något är fel är du den bästa läkaren för din egen kropp. Skaffa en läkare som verkligen lyssnar och bara för att du inte uppfyller kriterierna för en sjukdom betyder det inte att du inte har det, och det är alltid bättre att göra något för att det ska vara på den säkra sidan! Jag fick höra att jag är ung och frisk, och det betyder inte att man inte kan vara sjuk? Ålder är väl inte ett kriterium för att kunna vara sjuk?! Åldersdiskriminering inom vården måste sluta!
Lyssna på din kropp, känner du något är fel, hitta en bra läkare som lyssnar på dig. Du känner din kropp bättre än någon annan och hellre kolla om något är fel en gång för mycket än en gång för lite. ❤️ ta hand om er, njut av varje dag för man vet aldrig vad livet har planerat för än i framtiden.

//

Right now I’m so thankful to be alive. And I’m so thankful for all of you who have prayed and thought of me. I’m back home and I’m alright. I got a pacemaker operation this Friday and now I’m doing so much better. I had a few setbacks but now I’m home again and I’m just happy to be alive.

This is what happened. So a few days ago I got a phone-call from a cardiologist at St:Görans hospital in Stockholm, Sweden. For 2 weeks ago I did an 24h EKG because I was afraid that my WPW was back(even though the ablation I did when I was 16 was a success). I’ve been struggling for the past year and a half if not longer with tiredness, pressure over my chest, lack of breath while just walking and just haven’t felt like myself. The doctors I’ve gone to over the past 2 years said it was stress and I need to relax and train more. But enough is enough, I stood my ground and wanted an 24h EKG of my heart. And I sure had to fight to get it. And I’m so lucky that I did.

The cardiologist who called me this Tuesday said I needed to pack my bags for a week and go straight in to the ER at the hospital. They saw something on my EKG called third degree AV block. Which basically means that the signals who tells the heart to beat isn’t doing their job, which makes the heart stop beating and then you get no oxygen in you body until the heart tries to fix itself and starts beating again. And if there’s a total blockage, the heart stops. I got the most severe degree of this condition and whiteout treatment there’s a 50% chance of death each year in cardigan arrest of this goes untreated/undiscovered.. So I’m so happy I listen to my body and got that EKG the doctors said was unnecessary. Without it I’ve could have died.

So I’ve been at the hospital the last few days and this Friday I got a pacemaker operation and hopefully this condition will be solved by the pacemaker.

This past week has been a rollercoaster and I still don’t think I’ve realized how lucky I am and how badly this all could have turned out. I’m so happy I listen to my body and that I fought to get this EKG. It probably saved my life! A first the thought of getting a pacemaker at the age of 26 seemed so unreal and to have such a severe heart condition, it’s still unreal to me. At first I was so mad, to have to go in every 5-7 years of the rest of my life to get a pacemaker operation. To need to have even more doctor controls and hospital visits.. But now I’ve realized the the outcome could have been so much worse. I might not even be here to do anything ever again.

Yes I’ve got my fair share of sickness in life. Endometriosis, WPW (heart problem that I got surgery for), migraine, ankylosing spondylitis, ADHD and now also third degree AV block. But, at the end of the day, I’m still alive. I’m so happy I listened to my body!

I just need to remember all the good parts in my life, and my illness is not gonna beat me and it hasn’t! I’m still here, and I’m breathing and I absolutely love my life and I’m gonna live it! ❤️

No one knows your own body as good as yourself! So if you ever feel something is wrong, you are the best doctor to your own body. Get a doctor who really listens and just because you don’t fit the criteria for an illness doesn’t mean you don’t have it, and it’s always better to do something about it to be on the safe side!

Första besöket på akuten.
När jag låg inne behövde hjärtstartare vara med överallt samt en sjuksköterska och medicin om hjärtat skulle stanna.

Första besöket på akuten & När jag låg inne behövde hjärtstartare vara med överallt samt en sjuksköterska och medicin om hjärtat skulle stanna. / First visit to the emergency room & other pic is when I was at the hospital, defibrilator needed to be everywhere I was and a nurse with medicine was always with me, if the heart would stop.

Innan operationer fick jag se hur en pacemaker ser ut och hur den fungerar. Själva dosan opereras in nedanför nyckelbenet samt två elektroder förs in genom en ven till hjärtat där de fästs i höger kammare och höger förmak med skruv eller en krok. Efter 2 månader har elektroderna växt fast i hjärtmuskulaturen. / Before surgery, I got to see what a pacemaker looks like and how it works. The pacemaker itself is operated inside and below the collarbone and two electrodes are inserted through a vein to the heart where they are attached to the right ventricle and right atrium with a screw or a hook. After 2 months, the electrodes have grown into the heart muscle.

Bild på hur pacemakern ser ut, morgonen innan operationen och bandaget efter operationen. / Picture of what the pacemaker looks like, the morning before the operation and the bandage after the operation.

Såhär ser det ut dagen efter pacemaker operationen / This is how it looks the day after pacemaker surgery.

Såhär ser det ut när man läser av pacemakern för att se om alla inställningar är rätt, man kan även se hur hjärtat slår och om något konstigt har skett. Man ser allt som pacemakern gör via datorn. Så häftigt!! / This is what it looks like when you read the pacemaker to see if all the settings are correct, you can also see how the heart beats and if something strange has happened. You see everything that the pacemaker does via the computer. So cool!!

Gillar

Kommentarer

Malin ölmerud
,
Hej!
Jag måste bara få berätta..
Jag fick en allergisk reaktion efter en kontraströntgen som gjorde att jag fick flera adrenalin sprutor, blev väldigt skakig o fick sova en natt med hjärtövervakning.. dagen efter kom läkaren o sa att man upptäck nåt på hjärtat o gissa vad?

Jo samma som dig men nr 2 så det var bara att lägga sig ner igen o åka på op och få en pacemaker.

Hade ingen aning om att jag hade hjärtfel innan, möjligtvis att jag kunde bli yr väldigt lätt men inget annat men nu blir jag det aldrig 😊

malinfredriksson23@gmail.com
corneliaeri
corneliaeri,

Men alltså... Oj! Så bra gjort av dig att du stod på dig, och du verkar verkligen ta vara på livet. Det är fint! <3 Hoppas att allt kommer gå bra med pacemakern nu och att du läker fint och allt sånt där.

nouw.com/corneliaeri