Att ta saker för givet i ''Landet lagom''..

Något vi svenskar är väldigt duktiga på är att ''ta saker för givet''. Vi är så bortskämda med så mycket i ''landet lagom'' att när vår verklighet inte stämmer överens med andra så uppstår det lätt oro och rädsla för det som vi inte känner till eller igen. Bara för något inte tillhör vår verklighet och vardag betyder inte att det ej finns.

Just nu så är det så många oroligheter i världen att folk flyr från sina land, ger upp hela sina liv för att hitta ett nytt liv. Ett liv som är värdigt att leva, ett liv som vi svenskar tar för givet. Under dem senaste åren så har invandringen till Sverige ökat drastiskt och den kommer att fortsätta öka. Folk flyr från krig, diktaturer, oroligheter, orsaken är många men de alla söker samma sak, ett liv som är värdigt att leva. Att bo på en plats där man inte behöver oroa sig för när bomblarmen kommer, att bli utnyttjade på olika sätt osv, orsakerna är många men de alla vill ha det vi tar för givet. Ett ställe att kalla hem, ett land där man kan leva i frihet utan att behöva frukta för sitt liv. Ett liv som man kan leva, inte bara överleva.

Det var inte längesedan som vi svenskar utvandrade från Sverige och reste till USA för att få ett nytt liv med bättre möjligheter, bättre framtidsutsikter och hopp om att leva ett bättre liv. Var vi så annorlunda då ifrån alla de som utvandrar från sina land för att komma till vårat? Vi utvandra från Sverige inte för vi var tvungna, inte för att vi ständigt levde under hot och behövde frukta för våra liv, utan endast för att vi ville ha ett bättre liv, ett liv där vi kunde ''gräva guld i USA''.. Vi flydde inte från en ren misär, ett liv där vi faktiskt svävade i livsfara varje dag? Vi reste inte med våra liv i fara? Vad gör oss så annorlunda från alla de folk som invandrar till Sverige för att få ett bättre liv? Vi lämnade ett redan bra land för ett bättre, de lämnar en misär till land för ett land att kunna leva i... Är inte det skillnad?

Vi måste öppna ögonen, öppna öronen för vad som händer i världen. Jag kommer aldrig förstå vad som pågår i alla dessa länder som lever i krig, diktaturer och fattigdom osv, för jag har aldrig varit där. Jag har aldrig upplevt det och jag hoppas jag aldrig kommer behöva uppleva det.. Men vad jag vet är, skulle jag uppleva det, då hade jag också flytt. Jag hade gjort allt i min makt för att leva mitt liv, inte bara överleva det. Hade inte du? 
Vi måste öppna ögonen, öppna öronen men allra mest öppna våra hjärtan. Hade vi behövt fly från vårt land hade inte vi velat ha några som lyssnade på oss, såg oss och som räcker ut en hjälpande hand? 

Jag förstår att vi inte alltid kan ta emot alla på en & samma gång, vi måste ha resurser för att hjälpa folk, det är mycket som fungera i processen i att ta emot flyktingar från andra länder. Vi har vårt ''eget svenska folk'' att värna om även självklart. Men jag tror aldrig någon har förlorat på att hjälpa någon? Givmildhet är aldrig något som kan vara ont. Vi måste inse att vår verklighet i ''landet lagom'' skiljer sig så fruktansvärt mycket från så många andra i denna värld. Om folk lyssnade, förstod och öppnade sina hjärtan så hade så mycket hat, oro och rädsla inte kunnat ta plats hos folk.  Om vi bara öppna våra hjärtan och försöker förstå andras verklighet så hade det funnits mer plats för empati. Jag hade önskat att vår verklighet i landet lagom hade varit verklighet i hela världen, men så är det inte.. 

Det vi tar för givet kan andra bara drömma om. Jag är så tacksam att jag är född i landet lagom och jag hoppas att jag aldrig behöver uppleva alla de hemskheter som finnes på andra platser i denna värld. Jag tar inte längre mitt liv och min verklighet för givet, jag uppskattar den tacksamt. Jag önskar att andra gjorde det även. Öppna era ögon & öron för hur det ser ut i världen. Om man även öppnar sitt hjärta lite för alla de som flyr hit för ett bättre liv så hade vi sluppit så mycket onödiga åsikter, fördomar, oroligheter och hat.. Vi alla vill samma sak, leva ett liv värt att leva, varför inte låta andra ta del av vår verklighet när deras verklighet är något vi aldrig ens kan eller vill föreställa oss? 

Gillar

Kommentarer