Post pacemaker ..

Tänk att imorgon har det gått två veckor sedan jag fick min pacemaker. Tiden går fort men ändå så långsamt. Imorgon ska jag ta av plastplåstret som sitter över snittet de skörden upp för att stoppa in pacemakern och elektroderna genom. Det blir spännande att se hur det ser ut där efter man tvättat bort lite gammalt blod och skit. Men hur mår jag egentligen?

Som sagt, två veckor har gått imorgon och jag kan fortfarande endast sova på min rygg. Ibland kan jag ligga och sova lite lätt på min högersida men man känner liksom hur det spänner ovanför bröstet och är obehagligt. Jag som alltid sover på min vänstersida trodde jag skulle få mer problem med sömnen att jag skulle rulla över och det skulle göra ont men det har inte hänt. Jag antar kroppen känner av när man sover och har mestadels vaknat på rygg så antar jag sovit så. Men jag längtar tills allt är helt läkt och jag kan sova precis som jag vill. Bara att kunna ligga och mysa med killen på kvällarna utan att vara försiktig med området pacemakern är för det är ömt längtar jag också efter.
Hundarna sover ju även med oss i sängen så ibland har det hänt man vaknar av smärta för lille valpen vill lägga sig på bröstet och slicka en i ansiktet när man vaknar.. mysigt, men smärtsamt.

När det gäller restriktioner efter pacemakern så skulle jag de första dagarna vara försiktigt med vänster armen, min pacemaker sitter nedanför vänster nyckelben. De första två månaderna måste man även ge elektroderna tid att växa fast i hjärtmuskulaturen så man får inte göra några explosiva eller sträcka upp och ut armen mycket, detta för att inte rubba elektrodernas läge. Så man får tänka sig lite i vardagen vad man gör. Inte stå på tå för att få ner en vas från högsta hyllan och sträcka upp armen liksom.

Den första veckan-10 dagarna var jag väldigt svullen, gul och öm över området pacemakern sitter, men även det känns så mycket bättre nu. Jag har börjat känna över pacemakern för att känna hur det känns, lite svårt med plastplåstret så ska bli spännande att känna imorgon när det är borta.

Folk har frågat om jag känner av när pacemakern ger mig ”stötar” och ja, ibland gör jag det.
Jag fick faktiskt åka tillbaka till sjukhuset 2 dagar efter jag blev utskriven då jag fick pacemaker indicierad takykardi. Alltså hjärtklappning från pacemakern. Så himla obehagligt. Jag har vart tillbaka på sjukhuset 2 gånger för att kolla upp detta och det man gör då är att kolla inställningarna och justera. Jag var senast där i måndags och nu de senaste dagarna har det känts bra faktiskt.

Trots att det gått snart två veckor så tror jag inte riktigt jag tagit in allt som har hänt. Det känns fortfarande surrealistiskt att jag har en pacemaker. Att jag gick runt med ett sånt farligt hjärtfel och faktiskt hade 50% chans att dö varje år.
Jag är så lycklig över att jag fått min pacemaker men jag har inte riktigt fattat att jag faktiskt har en pacemaker nu föralltid.. Men jag antar att jag vänjer mig, den är ju min hjälte och räddare liksom, det som håller mitt hjärta vid liv.

//

Can you believe that tomorrow it's been two weeks since I got my pacemaker. Time goes fast but still so slow. Tomorrow I will remove the plastic patch that sits above the incision they made to put the pacemaker and electrodes in. It will be exciting to see what it looks like there after washing away some old blood and dirt. But how do I really feel?

So two weeks have passed and I can still only sleep on my back. Sometimes I can lie down and sleep a little lightly on my right side but I can feel how it stretches around the pacemaker and it's a little uncomfortable. I normally always sleep on my left side and I thought I would have more problems with rolling over in my sleep on my left side and then it would hurt but so far I have not rolled over to the left. I guess the body is more aware than you think that when you sleep it's like the body know to remain on the back because I mostly have been waking up on my back. But I can wait until everything is completely healed and I can sleep whoever I want. Just being able to lie and cuddle with Alex and the dogs in the evenings without being careful with the pacemaker area is because it is soar.

The dogs also sleep with us in bed, so sometimes it has happened that you wake up in pain because the little puppy wants to lie on my chest and lick me in the face when he wakes up ... cozy, but painful.

When it comes to restrictions after the pacemaker, they said to be careful with the left arm for the first few days as my pacemaker is below the left collarbone. For the first two months I must also give the electrodes time to grow firmly into the heart muscle so I can't make any explosives or stretch your arm out and out much, so as not to affect the position of the electrodes. So you have to think a little in everyday life what you do. Do not stand on your toes to bring down a vase from the top shelf and stretch your left arm as well.. Stuff like that.

The first week-10 days I was very swollen, yellow and sore over the area the pacemaker is placed, but even that feels so much better now. I have started to feel over the pacemaker to feel how it feels, a little difficult with the plastic patch so it will be exciting to feel tomorrow when it it's gone.

People have asked if I can feel when the pacemaker gives me "shocks" and yes, sometimes I do. I actually had to go back to the hospital 2 days after I was discharged because I got pacemaker indicated tachycardia, PMT. So I could feel the heart palpitations from the pacemaker, really uncomfortable. I have been back to the hospital twice to check this out and what you do then is check the settings and adjust. I was last there last Monday and now the last few days it has felt good actually.

Although it has been almost two weeks, I do not really think I have taken in everything that has happened. It still feels surreal that I have a pacemaker. That I walked around with such a dangerous heart defect and actually had a 50% chance of dying every year.

I'm so happy that I got my pacemaker but I have not really understood that I actually have a pacemaker now forever .. But I guess I get used to it, it is my hero and savior as well, what keeps my heart alive .

Gillar

Kommentarer

MinResaTumörMittLiv
MinResaTumörMittLiv,
skickar en varm och stor kram till dig ❤️
nouw.com/minresatumörmittliv
Emmamehrali
Emmamehrali,
Hoppas det känns bättre snart och att alla inställningar blir bra! Det tar nog ett tag att bli van med det. Massor av kramar!! 💖💖
nouw.com/emmamehrali
ByAlma
ByAlma,
Jag tänker på dig! Massa styrkekramar❤️
nouw.com/byalma