Tjänstledighet för nya äventyr / On leave from work, new adventures!

Det är så mycket som har hänt det senaste med pacemaker, ny hund osv att jag helt glömt bort att berätta om mitt nya äventyr som faktiskt passar väldigt lägligt in i mitt liv just nu.

Jag har varit tjänstledig sedan den 3 augusti och har sen dess börjat studera. Jag var inte den bästa i skolan och nu efter gjort en utredning i vuxen ålder så visar det sig att jag har ADHD. För er som känner mig så kanske det förklarar mycket till varför jag är som jag är. Jag tänkte berätta mer om min ADHD vid ett annat tillfälle, nu ska jag berätta om mina studier.

Så den 3 augusti började jag studera via komvux här i Stockholm på distans. Jag har valt att läsa behörighetsgivande kurser så att om jag någongång vill studera vidare så är gymnasiet och betygen klara. Jag har läst långt mer än de poäng man behöver läsa, men saknar några grundläggande kurser. Några av dessa är Samhällskunskap, Matematik, Svenska och Naturkunskap som jag nu läst eller ska läsa. Jag har även valt Religion samt Engelska 7 (oxford engelska) för att komma upp i heltids studier. Så nu har jag studerat i lite mer än 1 månad och det har gått bra. Jag fick ett A på samhällskursen och inväntar betyg på Religions kursen och påbörjade nyss Engelska 7. Innan jul ska jag även läsa Svenska 1 och Matematik 1. I vår blir det bara Matematik 2 och Naturkunskap 1 kvar.

Att studera har passat bra in nu när jag vart sjuk och fick pacemakern. Det är enklare att anpassa studier på distans än vad det är att anpassa ett 8-17 jobb varje dag. Så varje dag är det jag, studierna och vovvarna hemma och det är så mysigt! Nu efter pacemaker operationen har även Alex varit hemma och arbetat hemifrån vilket han behövt för att hjälpa mig med hundarna då jag har lite restriktioner samt för Corona. Eftersom jag är nyopererad så är jag lite känsligare.

Så det är vad som händer just nu i mitt liv. Ikväll ska jag och Alex ha filmkväll och mysa med hundarna. Det är lite mysigt att det är mörkare på kvällen, man kan tänka doftljus inomhus, sitta med filt och ja, älskar hösten när alla färger börjar komma fram i löven.

Vad tycker ni? Ser ni fram emot hösten eller längtar ni redan efter solen och värmen?

//

Lately in my life so much has happened. I got a pacemakers, a new dogs, etc. And therefore I've totally forgot to tell you about my new adventure that fits very nicely into my life right now.

I have been on leave from work since August 3 and since then started studying. I was very good in school during highschool and now after doing an exam at the doctor as a grown up it turns out that I have ADHD. For those of you who know me, it may explain a lot to why I am the way I am. I will tell you more about my ADHD at another time, now I will tell you about my studies.

So on August 3, I started studying via komvux here in Stockholm, right now school education is at home by computer and zoom. I have chosen to study qualifying courses so that if I ever want to study further, like university my grades are finished. I have already read far more points than I need to read, but lack some qualifying courses. Some of these are Social Studies, Mathematics, Swedish and Sciences, which I have now read or will read. I have also chosen Religion and English 7 (oxford English) to get into full-time studies. I have now studied for a little more than 1 month and so far so good. I got an A on the social studies course and am waiting for grades on the Religions course and just started English 7 this week. Before Christmas I will also study Swedish 1 and Mathematics 1. This spring, only Mathematics 2 and Science 1 will remain.

Studying right now is the right time especially when my heart disease was discovered and I got the pacemaker. It's easier to adapt studying at home than it is to adapt an 8-17 job every day when your not feeling 100%. So each day it's me, my studies and the doggs at home and it's so cozy! Since the pacemaker operation Alex has also been working from home, which he needed to do to be able to help me with the dogs as I have some restrictions after surgery and risk of Corona. Since I have a new operation, I am a little more sensitive.

So that's what's going on right now in my life. Tonight me and Alex are having a movie night and some cuddles with the dogs. It's a bit cozy now that it's darker in the evening, you can light some scented candles indoors, sit with a blanket and yes, I love autumn when all the colors start to appear in the leaves.

What do you think? Are you looking forward to autumn or are you already longing for the sun and the heat?

Gillar

Kommentarer

oliviakulpakko
oliviakulpakko,
Yeee! Studier! Men ååh heja dig! ❤️ Kvällsmys här också 😍
nouw.com/oliviakulpakko